Obowiązek Informacyjny

 

W związku z koniecznością stosowania od dnia 25 maja 2018 r. wymogów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych przy zakupie biletu miesięcznego niezbędne jest dostarczenie przez każdego pasażera wypełnionej i podpisanej Zgody na przetwarzanie danych osobowych przez firmę AS  BUS Sp. Z o.o. S.K

Prosimy o pobieranie formularzy z naszej strony internetowej w sekcji POBIERZ PLIKI  lub u kierowcy i dostarczenie ich przy zakupie biletu miesięcznego.

Uwaga: w przypadku osoby poniżej 16 roku życia, zgody udziela prawny opiekun małoletniego

 

 

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych

 

 Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest  AS BUS Sp. Z o o Sp. K z siedzibą w Dąbrowie Bór,  

Możesz się z nami skontaktować:   

wysyłając e-mail na adres : biuro@as-bus.com.pl ,wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie as-bus.com.pl dzwoniąc pod numer 534 196 603, 534 408 713 (opłata wg stawek operatora)

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy: na podstawie niezbędności przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy oraz na podstawie Twojej zgody:    w celu  wykonania usługi przewozu

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym w celu windykacji należności, czy też  urzędom na mocy prawa. 

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?     

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umów. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, kiedy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania w tym zakresie.

Jakie przysługują Ci prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych?

Zawsze możesz poprosić nas o dostęp do swoich danych osobowych. Możesz również skorzystać z prawa żądania sprostowania swoich danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania: w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane, w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody masz prawo jej wycofania w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem  i w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy , usługi ,

  Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 W związku z przetwarzaniem podanych przez Ciebie danych osobowych, decyzje dotyczące Twojej osoby będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Decyzje te będą dotyczyły kalkulacji kosztów świadczonych przez nas usług     

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych w przypadku wykupienie biletów miesięcznych i wieloprzejazdowych jest obowiązkowe. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe wykonie wymieninych usług.